Je možné se umění naučit?

Honí se vám hlavou otázky, zda se dá umění naučit, jakou hodnotu má vysoká škola a titul, kdo je vlastně umělec a jaká je jeho úloha ve společnosti? Otázky volající po smyslu vzdělávacího systému, jeho současné struktury, významu a efektivity uměleckého vzdělávání si klade akademická i umělecká obec.

Umělec, vila a bazén

Tématu se také věnuje kniha s názvem Umělec, vila a bazén. Je koncipována jako soubor výpovědí osobností, které se aktivně účastní dění na současné české umělecké scéně a svým názorem přispívají k debatě o vysokém uměleckém vzdělávání. Více než 50 předních osobností české výtvarné scény, kam patří umělci, pedagogové, kurátoři, galeristé, studenti i absolventi hledali odpověď na to, jak se stát úspěšným umělcem a zda vám k tomu může pomoci vysoká umělecká škola.

Oceněná kniha

Kniha vychází z projektů Nad čarou a Pod čarou, na základě šestileté tradice výstav prezentujících nepřijaté uchazeče o studium na veřejných vysokých uměleckých školách. Autorkami knihy jsou Barbora J. Pivoňková, Alena Bartková a Zdenka Švadlenková. Za její grafické zpracování získali Marek Šilpoch a Markéta Steinert cenu Dobrý studentský design v soutěži Národní cena za studentský design 2014.

Statistiky a absolventů u uměleckých oborů

Podle statistik není uplatnění absolventů z uměleckých oborů slavné. V ČR je víc než 10 vysokých škol a uměleckých fakult, ale i pedagogické fakulty i různé VOŠ, kde lze získat akreditaci na bakalářský stupeň vzdělávání. Každoročně tu absolvuje 600 studentů. Každý rok ze škol vyjde asi 6 000 akademickou obcí oficiálně diplomem uznaných umělců. Za 10 let je to víc než 60 000 lidí. Vydělat si uměním či výstavní činností umí asi 4% z nich. Ostatní lidé, kteří se neprosadí v uměleckém světě, nějakým způsobem kultivují společnost. Umělecké školství proto určitě smysl má.

Zjistěte víc

V knize Umělec, vila a bazén odpovídají na otázky klíčové osobnosti, které mají vliv na situaci kolem umění a uměleckého školství. Jde o zajímavou prezentaci názorů i zajímavý průřez uměním a jeho vlivem na společnost. Knihu Umělec, vila a bazén vydalo malé knihkupectví a vydavatelství Page five, které má svůj obchod a showroom v Praze na Letné. Specializují se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik. Najdete zde vše od výtvarného umění a teorii, přes malbu, sochařství, design, architekturu, až po fotografii a poezii.

100 %