Galerie umění Karlovy Vary: Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě

Galerie umění Karlovy Vary se sídlem na ulici Goethova stezka 6 pořádá v termínu od 21. 4. do 26. 6. 2022 unikátní výstavu objevující nové možnosti výtvarného umění.

Galerie umění Karlovy Vary a unikátní výstava

Velmi zajímavá výstava představí obrazy, plastiky, happeningy a instalace z díla generace umělců narozených v letech 1939 až 1953. Výstava představuje osobitou tvorbu, která v reakci na krize moderní doby hledala a objevovala zcela nové možnosti ve výtvarném umění. Díla můžete vidět od 21. 04. 2022 do 26. 06. 2022.

Prezentovaná díla

Na velmi zajímavé výstavě „Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě“ jsou prezentována díla J. Beránka, M. Blabolilové, K. Gebauera, I. Kafky, M. Knížáka, J. Kovandy, J. Načeradského, V. Nováka, P. Pavlíka, J. Sopka, V. Stratila, J. Svobodové, M. Šejna, P. Štembery a dalších.

České umění generace narozené v letech 1939 až 1953

Výstava v Galerii umění Karlovy Vary představuje české umění generace umělců narozených v letech 1939 až 1953 na dílech 30. autorek a autorů, kteří vstoupili do oblasti kultury v dobách normalizace. Tehdy bylo umění v důsledku hlubokých civilizačních, kulturních, sociálních a politických rozporů často přehlíženo a oficiálními institucemi komunistického režimu navíc odsuzováno či zakazováno.

Unikátní soubor děl

Výstavní soubor zahrnuje díla dvou základních tendencí výtvarného umění od poloviny 60. let až po současnost. Najdete zde vystavená díla z oblasti tradičních druhů tvorby v podobě malby a plastikypředevším z hnutí nového realismu, minimal artu a akčního umění společně s projevy strukturálních tendencí. Jsou zde prezentovány i konceptuální přístupy k umění prezentované ve fotografiích, objektecha instalacích dokládající akce z oblastí happeningů a performancí.

Reakce na krizi tehdejší doby

Výtvarná díla reagují na krizi tehdejší doby. Výstava dokládá snahu generace obnovit novými prostředky hodnoty přirozeného světa, který tehdy byl světem absurdity. Jde o generační úsilí ze své podstaty opět definovat principy tvorby vzdorující dogmatické ideologii komunistického režimu.

100 %