Pochopte díky snům sebe sama

Sny jsou jakýmsi odrazem duše. Podle odborníků nám pomoct s řešením životní situace, se kterou si vědomě nevíme rady a dostat nás ze stresu i krize.

Co se děje během snění

Naše podvědomí neustále načítá z okolí data. Jakmile usneme, ustane kontrola vědomí, které má neustále tendenci popisovat realitu tak, aby popis odpovídal naší představě. Ve stavu snění se data v pozadí či na okraji vědomí skládají do smysluplného popisu reality a určují sled budoucích událostí. Nejde však přímo o věštbu. Pokud třeba žena vědomě neví o nevěře muže, podvědomě si všímá drobných náznaků v chování. A zdá se jí o tom, že ji muž podvádí.

Sny jako terapie

Při terapiích se používá mnoho technik, například arteterapie, kdy během kresby či malby ztvárníte sen na papír a pak dílo konzultujete. Využívají se konstelace nebo technika horké židle, kdy proti sobě postavíte dvě židle. Na jednu si sednete, zavřete oči a na druhé si představíte postavu ze snu, snovou krajinu či klíčovou situaci pro sdělení snu. Ptáte se postavy, proč přišla a co ve vašem životě znamená. Pak si sednete do druhé židle a perspektivou postavy zkusíte odpovědět sami sobě.

Hlavní cíle terapie

Například Jung předpokládal, že postavy ve snech představují určité autonomní psychické síly neboli komplexy. Svým způsobem jde o aspekt nevědomí, který má určitou autonomii. Cílem terapie je navodit integraci odštěpených částí nevědomí. Prostřednictvím snové postavy se často umíte dívat na svět s jinou perspektivou a z jiného úhlu pohledu. Může skrze vás mluvit něco s jakousi svojí svébytností.

Jak se vyznat ve snu

Fantazie v našich snech je často zcela bezbřehá. Může se nám třeba zdát, že bydlíme v domě a najednou mu znenadání přibude další patro či místnosti. V reálném životě pak můžeme objevit nová východiska,cesty i obzory. Podpoříme své vize a sny, za kterými se můžeme s odhodláním vydat. Díky snům může dojít k rozšíření vědomí, jeho proměně i uzdravení, stejně jako při kreativním tvoření. Díky snům nám nevědomí nabízí působivý obraz, který podpoří naši změnu a vývoj.

100 %