Stresu nás zbaví lepší pracovní rozvrh, kvalitní spánek a kreativní koníčci

Poslední rok v nás rozšířil celou řadu důvodů, proč se cítíme pod tlakem. Sociální izolace a ztráta prožitku sociální opory nám způsobuje velký stres. V zaměstnání došlo mnohdy ke ztrátě uznání, prestiže, radosti z úspěchu a soutěžení v sociální skupině. Z toho vyplývají úzkostné a obsedantní stavy, deprese a různé závislosti.

Nejčastější příčiny stresu a úzkostí

Škála příčin stresu je neskutečně široká a velmi individuální. Promítají se do ní osobností rysy, konstituce, temperament i dědičné sklony. K tomu se mohou přidat existenční problémy, strach o naše zdraví i zdraví blízkých, nejistota, nespokojenost, pracovní přetížení, shon, hluk, nemoc, chronická bolest, závislosti a další faktory. Ke zdroji stresu v poslední době přispěla v úvodu zmíněná sociální izolace.

Varovné signály těla pod tlakem

Stresor vyvolá stresovou reakci, na kterou vědomě či podvědomě reagujeme. První fáze je poplachová a alarmující, následně se snažíme adaptovat a přizpůsobit. Většinou dojde k rychlému zotavení, ale pokud trvá situace příliš dlouho, adaptační mechanismy se vyčerpají a dostaví se řada psychických i tělesných příznaků, jako jsou stavy úzkosti, vyčerpání, neklidu a paniky, funkčních trávicích příznaků, jako průjmy, nechutenství či přejídání a nevolnosti. Může dojít i k srdečně cévním potížím, různým bolestem, chronickým močovým potížím, nespavosti i padání vlasů.

Předcházení a prevence

Plánujte si činnosti tak, aby se vám povinnosti nehromadily. Stanovte si priority úkolů i hodnot. Složité problémy řešte postupně a rozdělte si je na snazší a snadno zvládnutelné části. Střídejte druhy činností. Duševní práci prokládejte fyzickou a naopak a dbejte na dostatečný spánek. Nebraňte se novinkám a změnám. Můžete v nich objevit zajímavé a inspirující příležitosti vlastního rozvoje do budoucna.

Najděte si čas na koníčky

Důležitá je tělesná aktivita, pohyb, cvičení a rovnoměrně k tomu i aktivní a pasivní odpočinek. Věnujte se kreativním koníčkům, jako je malování, vyrábění keramiky nebo šperků. Vyhýbejte se zvládání stresu pomocí podpůrných prostředků, jako je kouření, alkohol a léky. Dbejte na pitný režim a vyváženou stravu. Hořčík lze doplnit i pomocí potravinových doplňků. Všechny nemoci začínají ve střevech, ve kterých je stejná spleť nervových vláken a zakončení jako v mozku. Systémy spolu neustále komunikují. Většina serotoninu, hormonu štěstí, je vytvářena právě ve střevech.

100 %