Podzim ve výtvarném umění na zámku Vsetín

Na podzim začíná období posledních prací na poli i v zahradě a příprav na zimu. Vyorávají se brambory a po letní žatvě přinášející jednu z nejdůležitějších plodin pěstovaných na Valašsku, se všichni připravují na zimu. Podzim se takto zrcadlí i ve výtvarném umění. Ve sbírkách vsetínského muzea se můžete setkat hned s několika výtvarnými díly zobrazujícími práce podzimu.

Podzim v obrazech

Nejstarší olejomalba Kopání brambor od malíře Augusta Terše připomíná díla francouzského realizmu zejména svou zlatavou oblohou při západu slunce typickou pro Barbizonskou školu J. F. Milleta. Podobnost se prolíná i v sociálním pojetí, kdy se u obou malířů setkáváme se zobrazením pracujících rolníků na poli. Teršova dvojice staršího páru na poli vykopává brambory do připravené nůše. V popředí je keř s dohněda zabarvenými listy a umocňuje melancholickou podzimní náladu. Na grafice Orání od Otta Schüllera z roku 1933 je na kamenitém poli i volský potah s oráčem.

Olejomalby i kresby protkané podzimem

Kompozičně nezvyklé zobrazení podzimní kopcovité krajiny zvolil Alois Schneiderka na olejomalbě Bodlák, kde jsou postavy překryty zátiším kytice ve váze v popředí. Olejomalba Kopání brambor od soláňského umělce Františka Podešvy zobrazuje mladou ženu v kroji s košem brambor a za ní další ženu, která brambory vykopává. Pozadí tvoří holé stromy, kopce a melancholicky šedomodrá obloha. Celá rodina i s dětmi je při práci zobrazena na kresbě Oráč od Františka Hlavici z roku 1943, kde nechybí ani muž v kroji s pluhem a žena s motykou, která má kolébač s dítětem.

Podzim napříč stoletími

Z mladších děl zobrazuje práci na poli olejomalba s názvem Spojení s půdou od Zdeňka Matyáše z roku 1980. Sehnutá postava s motykou v červeném oděvu kontrastuje s tmavou oblohou a krajinou v zemitých barvách. Umělci zachycují podzim naplněný těžkou prací na poli, která nám zajišťuje obživu. Sociální aspekt tematiky poskytuje i zajímavá kompoziční řešení. V dnešní době zdánlivé hojnosti a dostupnosti potravin v obchodech si mnohdy neuvědomujeme, jak je třeba obyčejné vyorávání brambor důležité pro náš život. Někdy je dobré si to připomenout alespoň díky výtvarnému umění v obrazech.

 

100 %