3 slavné obrazy vzbuzující zvědavost

Výtvarné umění patří do našeho života už odnepaměti. Začíná u pravěkých maleb v jeskyních, pokusů co nejvěrněji zpodobnit předlohy v klidu i v pohybu a pokračuje snahou vystihnout náladu nebo předat poselství abstraktní moderní malbou. 

Možná i vy máte mezi tou spoustou malířů svého oblíbence. Existují obrazy, na které se můžete dívat dlouhé hodiny, nebudete se přitom nudit a stále bude co objevovat a obdivovat. Čím nás nejslavnější díla neustále udivují a přitahují?

Mona Lisa

Nejproslulejší portrét na světě. Leonardo da Vinci byl renesanční člověk, který svá tajemství promítnul do obrazu ženy se záhadným úsměvem. Monu Lisu namaloval jako ideál ženství sedící s mírumilovně složenýma rukama. Tuto pozici vědci interpretují jako gesto, které má i bez snubního prstenu tuto dámu s tajuplným úsměvem představit jako ctnostnou ženu a věrnou manželku. Pohled Mony Lisy fixuje pozorovatele z každého úhlu. Proslulý úsměv ženy stále vyvolává více otázek než odpovědí. Neustále se pátrá po ženě stojící obrazu modelem. Jiní zase věří, že jde o neobvyklý autoportrét slavného malíře vystavený v pařížském Louvru.

Dívka s perlou

Mistrovský obraz Johannese Vermeera vystavený v Haagu má přezdívku holandská Mona Lisa.  Mladá dívka s modrýma očima a pootevřenými rty vystupujícími z tmavého pozadí otáčí hlavu k pozorovateli, jakoby reagovala na jeho zavolání. Je zdobena náušnicí se stříbrošedou perlou ve tvaru kapky na zlatém kroužku. Dodnes se neví, kdo byla dívka sedící malíři modelem. Vědci se přou, zda jde o dceru nebo neznámou dívku, či verzi nastíněnou ve stejnojmenné knize a filmu se Scarlett Johannson.

Nahá Maya

Slavný obraz vystavený v Madridu Francisca de Goyi, syna španělského zlatníka, charakterizují volné tahy štětcem, které mu dávají svobodu při přenesení reálného předobrazu. Jde o začátek modernistických směrů v 19. a 20. století. Úchvatný akt působí přirozeně, tělo je bez šperků a dekorací květin, přírody či umně složeného hedvábí. Goya zobrazením nahého těla skutečné ženy s neznámou totožností porušil zažité principy zobrazení nahoty přípustné pouze u mytologických postav. Malíř nepodlehl inkvizici a nedomaloval dívce oblečení. Místo toho vytvořil obraz Oblečená Maya znázorňující stejnou ženu ve stejné poloze, cudně zahalenou oděvem.

100 %